Begeleidingsbrief en afsprakennota Adegemse avondmarkt dinsdag 16 juli 2024

Als organisatoren van de Adegemse avondmarkt wensen we enkele afspraken vast te leggen die het vlot verloop van de avondmarkt verzekeren :

 1. Het standgeld voor de vernieuwde Adegemse avondmarkt bedraagt :
  • 30 euro voor inname van een stand van 6 meter lang en 3 meter breed.
  • 40 euro voor inname van een stand van 9 meter lang en 3 meter breed.
  • 50 euro voor inname van een stand van 12 meter lang en 3 meter breed.
 2. Een standaard stand bedraagt 6 meter in lengte en 3 meter in de breedte. Heb je meer plaats nodig, dan huur je 2 (of meer) standen. Je voertuig kun je niet achter je stand parkeren, de straat is hiervoor niet breed genoeg. Je voertuig kun je eventueel naast je stand parkeren, maar dan moet je voldoende meters huren om je voertuig normaal te kunnen parkeren. Let op : er kan een verschil in niveau bestaan tussen de voorkant en de achterkant van je stand. Sommige standen staan (deels) op het trottoir
 3. Je kan alleen inschrijven mits betaling op het rekeningnr BE58-0682-0595-5679 met vermelding van het aantal meter die je wil reserveren en het doorsturen van de bijgevoegde infofiche. De betalingen dienen zo snel mogelijk te gebeuren. De standplaatsen zijn beperkt en meestal vrij snel volgeboekt. Vol is vol ! Je inschrijving is pas definitief na de betaling van het inschrijvingsgeld. Zolang je niet betaalde is je  inschrijving niet volledig en kan geen stand toegekend worden ! De inschrijvingen worden afgesloten op 24 juni 2022. Betaal je pas na 24 juni, dan betaal je een extra bedrag van 20 euro bovenop het normale standgeld, ongeacht de lengte van de stand.
 4. De organisatie behoudt zich het recht voor om eender welke standhouder te weigeren. Weigeringen kunnen onder meer omdat alle standen volzet zijn, de categorie van het gepromote of verkochte product volzet is, er problemen waren met deze standhouder op een vorige editie van de avondmarkt, de stand niet strookt met het volkse karakter van de avondmarkt, ….
 5. De avondmarkt gaat door in Adegem Dorp te 9991 Adegem van 18u tot 22u. De straat wordt afgezet vanaf 16u voor het verkeer. Vanaf 16u kun je je stand komen opbouwen. Gelieve jullie stand volledig opgebouwd te hebben tegen 17.30u. Je moet je stand openhouden tegen 22u. Je kan niet vertrekken voor 22u.
 6. Om 17.30u wordt de straat en de toegangen afgesloten om veiligheidsredenen. Wie na 17.30u toekomt, ook al heb je ingeschreven & betaald, wordt niet meer toegelaten op de avondmarkt. Dan verlies je je inschrijvingsgeld, er is geen terugbetaling mogelijk
 7. Je voorziet zelf een tent of stand, tafels of schragen, stoelen, verlichting en gewichten om je tent te verstevigen. Er kunnen geen verankeringen in de grond geboord worden.
 8. Bij aankomst vraag je eerst naar de verantwoordelijke voor de standhouders. Dit is David Storm, GSM 0476/27.23.38. Deze zal je je plaats toewijzen. Nadat je het gerief voor je stand hebt uitgeladen, kun je je voertuig parkeren op de parking aan het Cultureel Centrum achter de kerk of naast je stand als je hiervoor extra ruimte hebt gehuurd.
 9. Alle standhouders leven ten allen tijde alle instructies van de verantwoordelijke voor de standhouders onverwijld na.
 10. Er mogen geen andere producten verkocht of gepromoot worden dan aangegeven op je inschrijvingsfiche. Er worden slechts enkele handelaren toegelaten die diezelfde producten promoten of verkopen, dit om niet teveel concurrentie te zijn voor elkaar.
 11. Er mag in geen geval drank of voeding verkocht worden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wie het toch riskeert om drank of voeding aan te bieden zonder toestemming, zal door de organisatie onmiddellijk verwijderd worden.
 12. Je kan maximaal 500 Watt elektriciteit krijgen voor je stand per 6 meter die je huurt. Gelieve zelf een gekeurde verlengkabel van min. 30 meter mee te brengen. Je mag pas je kabel aansluiten nadat je goedkeuring hebt gekregen van de verantwoordelijke elektricien.
 13. Gelieve al je vuilnis mee te nemen en hiervoor een vuilniszak te voorzien.
 14. Je bent zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade die je aanbrengt.
 15. Standhouders die een audio installatie gebruiken dienen zelf voor een overspannings beveiliging te zorgen. Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan muziekinstrumenten
 16. Wil je nog meer info, dan kun je ons contacteren op :

  David Storm (voorzitter feestcomité Adegem) :
  GSM : 0476/27.23.38  e-mail : [email protected]